Циклова комісія "Бібліотечна справа"

Питання для проведення екзамену з обов’язкової навчальної дисципліни «Автоматизовані бібліотечні технології»

Питання та завдання для проведення диференційованого заліку  з обов’язкової навчальної дисципліни «Архівознавство»

Питання для проведення диференційованого заліку з обов’язкової навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична обробка документної інформації»

Екзаменаційні питання з обов’язкової навчальної дисципліни «Бібліотечні та архівні фонди»

Екзаменаційні питання та завдання з обов’язкової навчальної дисципліни «Бібліографічна діяльність в ДІС»

Питання та завдання для проведення диференційованого заліку з вибіркової навчальної дисципліни (за вибором студента) «Бібліотечне краєзнавство»

Екзаменаційні питання та завдання з обов’язкової навчальної дисципліни «Бібліотечні інформаційно-пошукові системи»

Питання та завдання для проведення диференційованого заліку з обов’язкової навчальної дисципліни «Документознавство та інформаційна діяльність»

Питання та завдання для проведення екзамену з вибіркової навчальної дисципліни (за вибором студента)  «Діловодство»

Питання для проведення диференційованого заліку з обов’язкової навчальної дисципліни «Книгознавство»

Питання для проведення диференційованого заліку з обов’язкової навчальної дисципліни «Навчальна практика»

Екзаменаційні питання та завдання з обов’язкової навчальної дисципліни «Обслуговування в ДІС»

Питання для проведення диференційованого заліку з обов’язкової навчальної дисципліни «Організація потоків і масивів документів»

Питання для проведення диференційованого заліку з обов’язкової навчальної дисципліни «Основи інформаційних технологій»

Питання для проведення диференційованого заліку з вибіркової навчальної дисципліни (за вибором студента) «Палітурна справа»

Вимоги щодо оформлення звітної документації з обов’язкової навчальної дисципліни «Переддипломна практика»

Питання для проведення диференційованого заліку з обов’язкової навчальної дисципліни «Соціальні комунікації»

Питання та завдання для проведення диференційованого заліку з обов’язкової навчальної дисципліни«Управління бібліотечною справою»

Питання для проведення диференційованого заліку з вибіркової навчальної дисципліни (за вибором навчального закладу) «Вступ до спеціальності»