Циклова комісія "Бібліотечна справа"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової навчальної дисципліни «Автоматизовані бібліотечні технології»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової навчальної дисципліни «Архівознавство»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична обробка документної інформації»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової навчальної дисципліни «Бібліографічна діяльність в документально-інформаційних структурах »

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової навчальної дисципліни «Бібліотечні та архівні фонди»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової навчальної дисципліни «Бібліотечні інформаційно-пошукові системи»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової навчальної дисципліни «Книгознавство»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової навчальної дисципліни «Основи інформаційних технологій»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової навчальної дисципліни  «Організація потоків та масивів документів»

Методичні рекомендації до самостійного вивчення вибіркової (за вибором навчального закладу) навчальної дисципліни «Палітурна справа» для студентів денної форми навчання та обов’язкової навчальної дисципліни «Палітурна справа» для студентів заочної форми навчання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ обов’язкової навчальної дисципліни «Соціальні комунікації»

Методичні рекомендації до самостійного вивчення вибіркової (за вибором навчального закладу) навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів денної форми навчання та обов’язкової навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів заочної форми навчання