Денна форма навчання

 


 

 

Розклад занять

 

І курс

 

 

ІІ курс

 

ІІІ курс

 

IV курс

 

Графік освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік

 

 

Перелік форм підсумкового контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р О З К Л А Д

екзаменів на літню заліково - екзаменаційну сесію

2021/2022 навчального року для студентів І – ІV курсів