Денна форма навчання

 


 

 

Розклад занять

 

І курс

 

 

ІІ курс

 

ІІІ курс

 

IV курс

 

Графік освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік

 

Графік комплексних контрольних робіт на II півріччя 2022-2023 н.р.

 

Перелік форм підсумкового контролю

 

Р О З К Л А Д

екзаменів на літню заліково - екзаменаційну сесію

2023/2024 навчального року для студентів І – ІV курсів

 

Розклад екзаменів атестації здобувачів ВО та ФПО денної форми навчання
спеціальності 023  «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціальності 024 «Хореографія», спеціальності 025  «Музичне мистецтво»,
спеціальності 026 « Сценічне мистецтво» з 15.06. по 25.06.2023 року