Денна форма навчання

 


 

 

Розклад занять

 

І курс

 

ІІ курс

 

ІІІ курс

 

IV курс

 

 

Графік навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік

 

 

Перелік форм підсумкового контролю

 

 

Р О З К Л А Д

диференційованих заліків та екзаменів на літню заліково - екзаменаційну сесію

2019/2020 навчального року для студентів І – ІV курсів

 

 

УВАГА!

Розклад проведення літньої заліково – екзаменаційної сесіії 2019 – 2020 н.р. (очно)