Денна форма навчання

 


 

 

Розклад занять

 

І курс

 

ІІ курс

 

ІІІ курс

 

IV курс

 

 

Графік навчального процесу на 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

Перелік форм підсумкового контролю

 

Р О З К Л А Д

екзаменів на літню заліково - екзаменаційну сесію

2020/2021 навчального року для студентів ІI – ІV курсів