Денна форма навчання

 


 

 

Розклад занять

 

І курс

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ курс

 

 

 

 

ІІІ курс

 

 

 

 

IV курс

 

 

 

 

Графік освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік

Графік комплексних контрольних робіт на II півріччя 2023-2024 н.р.

 

Перелік форм підсумкового контролю

 

Р О З К Л А Д

екзаменів на літню заліково - екзаменаційну сесію

2023/2024 навчального року для студентів І – ІV курсів

 

Розклад екзаменів атестації здобувачів ВО та ФПО денної форми навчання
спеціальності 023  «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціальності 024 «Хореографія», спеціальності 025  «Музичне мистецтво»,
спеціальності 026 « Сценічне мистецтво» з 14.06. по 27.06.2024 року