Циклова комісія «Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни»

Навчальна дисципліна "Культурологія"

Питання для проведення диференційованого заліку з вибіркової навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціалізації «Бібліотечна справа» заочної форми навчання

 

Питання диференційованого заліку з обов’язкової навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» спеціалізації: «Видовищно-театралізовані заходи»

 

Питання для проведення  диференційованого заліку з вибіркової навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальностей: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія» спеціалізацій: «Декоративно-прикладне мистецтво», «Сучасна хореографія», «Народна хореографія»

 

Питання для диференційованого заліку з нормативної навчальної дисципліни  «Культурологія» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.020106 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» спеціальності 5.02010601 «Бібліотечна справа» спеціалізації «Бібліотечна справа»

 

Екзаменаційні питання з нормативної навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.020104 «Народна художня творчість» спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації: «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво»

 

Навчальна дисципліна "Народознавство"

Екзаменаційні  питання з обов’язкової навчальної дисципліни «Народознавство» для студентів І курсу галузі знань: 02 «Культура і мистецтво», спеціальностей: 026 «Сценічне мистецтво», 025 «Музичне мистецтво» спеціалізацій: «Видовищно-театралізовані заходи», «Народне пісенне мистецтво»

 

Питання для проведення диференційованого заліку з вибіркової навчальної дисципліни «Народознавство» для студентів І курсу галузі знань  02 «Культура і мистецтво» спеціальностей:    023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія» спеціалізацій: «Декоративно – прикладне мистецтво», «Народна хореографія», «Сучасна хореографія»

 

Навчальна дисципліна "Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності"

Екзаменаційні питання з нормативної навчальної дисципліни «Організація та методика КДД» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.020104 «Народна художня творчість» спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації: «Народне пісенне мистецтво»(академічний спів), «Народне інструментальне мистецтво»( народні інструменти)

 

Екзаменаційні питання з нормативної навчальної дисципліни «Організація та методика КДД» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.20104 «Народна художня творчість» спеціальності 5.02010401  «Народна художня творчість» спеціалізацій: «Народне пісенне мистецтво» (народний спів), «Народне інструментальне мистецтво» (народні інструменти)

 

Навчальна дисципліна "Основи педагогіки та психології"

Екзаменаційні питання з обов’язкової навчальної дисципліни «Основи педагогіки та психології» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» спеціалізації: «Видовищно-театралізовані заходи»

 

Екзаменаційні питання з нормативної навчальної дисципліни «Основи педагогіки та психології» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.020104 «Народна художня творчість» спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізацій: «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво»

 

Інші навчальні дисципліни

Екзаменаційні питанняз вибіркової навчальної дисципліни «Індустрія дозвілля: теорія, організація технології» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціалізації «Бібліотечна справа» заочної форми навчання

 

Екзаменаційні питання з обов’язкової  навчальної дисципліни «Історія мистецтв» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» для студентів ІІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності :025 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво»

 

Тестові завдання з вибіркової навчальної дисципліни «Культура та етика професійної поведінки» для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.020104 «Народна художня творчість» спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво»

 

Питання для проведення диференційованого заліку з вибіркової навчальної дисципліни  «Менеджмент соціально-культурної сфери» для студентів ІІІ - ІV курсів напрямів підготовки: 6.020104 «Народна художня творчість», 6.020106 «Книгознавство, бібліографія та бібліотекознавство», 6.020202 «Хореографія», 6.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» спеціальностей: 5.02010401 «Народна художня творчість», 5.02010601 «Бібліотечна справа», 5.02020201 «Хореографія», 5.02020801 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» спеціалізацій: «Видовищно-театралізовані заходи», «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», «Бібліотечна справа», «Народна хореографія», «Сучасна хореографія», «Декоративно-прикладне мистецтво»

 

Тести з нормативної навчальної дисципліни «Професійна етика бібліотекаря» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.020106 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» спеціальності 5.02010601«Бібліотечна справа» спеціалізації «Бібліотечна справа»