Навчальні дисципліни

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

“НАРОДНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ”

НАРОДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

історія України

українська мова (за професійним спрямуванням)

економічна теорія

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

cоціологія

основи правознавства

фізичне виховання

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

Дисципліни за вибором навчального закладу
фізичне виховання (додатково)

Цикл фундаментальної та професійно орієнтованої підготовки

культурологія

народознавство

основи педагогіки і психології

історія мистецтв

екологія

менеджмент соціально - культурної сфери

 

Дисципліни за вибором навчального закладу
культура та етика професійної поведінки

 

Цикл професійної та практичної підготовки

організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності

хоровий клас та практика роботи з хором

диригування та читання партитур

хорознавство та методика роботи з хором

хорове аранжування

розшифровка народних пісень

постановка голосу

спеціальний музичний інструмент

додатковий музичний інструмент

теорія музики

гармонія

аналіз музичних творів

сольфеджіо

народна музична творчість

зарубіжна музична література

українська музична література

хорова література

ансамбль

безпека життєдіяльності

охорона праці

навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності

навчальна практика зі спеціалізації

виробнича практика

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

основи акторської майстерності

охорона праці в галузі

 

НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

(народні інструменти)

історія України

українська мова (за професійним спрямуванням)

економічна теорія

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

соціологія

основи правознавства

фізичне виховання

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

фізичне виховання (додатково)

Цикл фундаментальної та професійно орієнтованої підготовки

культурологія

народознавство

основи педагогіки і психології

історія мистецтв

екологія

менеджмент соціально - культурної сфери

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

культура та етика професійної поведінки

 

Цикл професійної та практичної підготовки

організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності

спеціальний музичний інструмент

диригування та читання партитур

оркестровий клас та диригентська практика

вивчення оркестрових інструментів

інструментознавство та інструментовка

методика роботи з оркестром

фортепіано

теорія музики

гармонія

аналіз музичних творів

сольфеджіо

народна музична творчість

зарубіжна музична література

українська музична література

безпека життєдіяльності

охорона праці

навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності

навчальна практика зі спеціалізації

виробнича практика

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

концертмейстерський клас та методика акомпанементу

хорознавство

охорона праці в галузі

 

НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

(духові інструменти)

історія України

українська мова (за професійним спрямуванням)

економічна теорія

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

соціологія

основи правознавства

фізичне виховання

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

фізичне виховання (додатково)

 

Цикл фундаментальної та професійно орієнтованої підготовки

культурологія

народознавство

основи педагогіки і психології

історія мистецтв

екологія

менеджмент соціально - культурної сфери

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

культура та етика професійної поведінки

 

Цикл професійної та практичної підготовки

організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності

спеціальний музичний інструмент

диригування та читання партитур

оркестровий клас та диригентська практика

вивчення оркестрових інструментів

інструментознавство та інструментовка

методика роботи з оркестром

фортепіано

теорія музики

гармонія

аналіз музичних творів

сольфеджіо

народна музична творчість

зарубіжна музична література

українська музична література

безпека життєдіяльності

охорона праці

навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності

навчальна практика зі спеціалізації

виробнича практика

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

ансамбль

практичні заняття по ремонту духових інструментів

охорона праці в галузі

 

ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

історія України

українська мова (за професійним спрямуванням)

економічна теорія

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

соціологія

основи правознавства

фізичне виховання

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

фізичне виховання (додатково)

Цикл фундаментальної та професійно орієнтованої підготовки

культурологія

народознавство

основи педагогіки і психології

історія мистецтв

менеджмент соціально - культурної сфери

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

комплексне використання технічних засобів

культура та етика професійної поведінки

організація клубів за інтересами

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності

режисура театралізованих заходів

сценарна майстерність

історія свят та обрядів

історія українського костюму

сценічна мова

сценічна пластика

декоративно-художнє оформлення театралізованих заходів

звукове та музичне оформлення театралізованих заходів

основи хореографії

основи акторської майстерності

грим і макіяж

методика роботи з аматорським колективом

музична грамота і сольфеджіо

музичний інструмент

безпека життєдіяльності

охорона праці

навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності

навчальна практика зі спеціалізації

виробнича практика

Дисципліни за вибором навчального закладу

сольний спів

фольклорний театр

охорона праці в галузі

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО”

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

історія України

українська мова (за професійним спрямуванням)

культурологія

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

економічна теорія

соціологія

основи правознавства

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

фізичне виховання

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

фізичне виховання (додатково)

 

Цикл фундаментальної та професійно орієнтованої підготовки

історія образотворчого мистецтва

історія декоративно-прикладного мистецтва та орнаменту

основи кольорознавства

пластична анатомія

креслення і перспектива

психологія

педагогіка

шрифти і проектна графіка

основи комп’ютерної графіки

безпека життєдіяльності

основи екології

охорона праці

основи підприємництва і менеджменту

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

народознавство

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

рисунок

живопис

ліплення

композиція

декоративно-прикладна творчість

методика викладання фахових дисциплін

методика керівництва художнім колективом

практика з декоративно-прикладної творчості

педагогічна практика

переддипломна практика

дипломна робота

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

дизайн

орнамент

охорона праців в галузі

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

“НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ”

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

історія України

українська мова (за професійним спрямуванням)

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

економічна теорія

основи правознавства

соціологія

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

менеджмент соціокультурної сфери

 

Цикл фундаментальної та професійно орієнтованої підготовки

психологія

педагогіка

екологія

безпека життєдіяльності

історія балету

культурологія

зарубіжна музична літетатура

українська музична література

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

організація кдд засобами хореографії

народознавство

 

Цикл професійної та практичної підготовки

класичний танець

народно-сценічний танець

український танець

історико-побутовий танець

дуетно-класичний танець (ансамбль)

музична грамота

охорона праці

методика викладання фахових дисциплін

практика викладання фахових дисциплін

майстерність актора

виробнича практика

сценічна практика

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

сучасний бальний танець

фізичне виховання (аеробіка)

охорона праці в галузі

композиція і постановка танцю

сучасна хореографія та її напрямки

підтримка в дуетному танці

музичний інструмент

методика керівництва хореографічним колективом

історія костюму

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

“СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ”

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

історія України

українська мова (за професійним спрямуванням)

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

економічна теорія

основи правознавства

соціологія

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

менеджмент соціокультурної сфери

Цикл фундаментальної та професійно орієнтованої підготовки

психологія

педагогіка

екологія

безпека життєдіяльності

історія балету

культурологія

зарубіжна музична літетатура

українська музична література

 

дисципліни за вибором навчального закладу

народознавство

 

Цикл професійної та практичної підготовки

класичний танець

народно-сценічний танець

український танець

історико-побутовий танець

дуетно-класичний танець (ансамбль)

музична грамота

охорона праці

методика викладання фахових дисциплін

практика викладання фахових дисциплін

майстерність актора

виробнича практика

сценічна практика

 

Дисципліни за вибором навчального закладу

сучасна хореографія та її напрямки

композиція і постановка танцю

акробатика

бальний танець

музичний інструмент

охорона праці в галузі

методика керівництва хореографічним колективом

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 023

“ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Спеціалізація “Декоративно-прикладне мистецтво”

Обов’язкові навчальні дисципліни

історія України

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

фізичне виховання

психологія

педагогіка

безпека життєдіяльності

основи екології

охорона праці

рисунок

живопис

композиція

декоративно-прикладна творчість

методика викладання фахових дисциплін

практика в декоративно-прикладній творчості

педагогічна практика

переддипломна практика

дипломна робота

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором навчального закладу)

українська мова (за професійним спрямуванням)

культурологія

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

економічна теорія

основи правознавства

народознавство

історія образотворчого та декоративного мистецтва

основи кольорознавства

пластична анатомія

креслення і перспектива

методика керівництва художнім колективом

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

основи реставрації

технологія копіювання живописних творів

дизайн

орнамент

ліплення

основи підпиємництва і менеджменту

соціологія

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 024 “ХОРЕОГРАФІЯ”

Спеціалізація “Народна хореографія”

Обов’язкові навчальні дисципліни

історія України

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

психологія

педагогіка

екологія

безпека життєдіяльності

класичний танець

народно-сценічний танець

український танець

сценічна практика та майстерність актора

композиція і постановка танцю

історія музики (зарубіжної та української)

охорона праці

методика викладання фахових дисциплін

практика викладання фахових дисциплін

методика керівництва хореографічним колективом

практика керівництва хореографічним колективом

виробнича практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором навчального закладу)

народознавство

українська мова (за професійним спрямуванням)

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

економічна теорія

основи правознавства

культурологія

історія костюму

музична грамота

музичний інструмент

історико-побутовий танець

сучасна хореографія та її напрямки

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

підтримка в дуетному танці

сучасний бальний танець

дуетно-класичний танець (ансамбль)

менеджмент соціокультурної сфери

історія балету

соціологія

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 024 “ХОРЕОГРАФІЯ”

Спеціалізація “Сучасна хореографія”

Обов’язкові навчальні дисципліни

історія України

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

психологія

педагогіка

екологія

безпека життєдіяльності

історія музики (зарубіжної та української)

класичний танець

народно-сценічний танець

український танець

історико-побутовий танець

сучасна хореографія та її напрямки

композиція і постановка танцю

акробатика

охорона праці

методика викладання фахових дисциплін

практика викладання фахових дисциплін

виробнича практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором навчального закладу)

народознавство

українська мова (за професійним спрямуванням)

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

економічна теорія

основи правознавства

культурологія

музична грамота

музичний інструмент

історія балету

методика керівництва хореографічним колективом

практика керівництва хореографічним колективом

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

бальний танець

соціологія

дуетно-класичний танець (ансамбль)

сценічна практика та майстерність актора

менеджмент соціокультурної сфери

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  025 “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”

НАРОДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО (академічний та народний спів)

Обов’язкові навчальні дисципліни

історія України

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

народознавство

основи педагогіки і психології

історія мистецтв

екологія

хоровий клас та практика роботи з хором

диригування та читання партитур

хорознавство та методика роботи з хором

хорове аранжування

постановка голосу

спеціальний музичний інструмент

теорія музики

гармонія

аналіз музичних творів

сольфеджіо

зарубіжна музична література

українська музична література

хорова література

безпека життєдіяльності

навчальна практика зі спеціалізації

виробнича практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором навчального закладу)

український музичний фольклор

українська мова (за професійним спрямуванням)

економічна теорія

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

основи правознавства

культурологія

охорона праці

фізичне виховання

ансамбль

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

соціологія

основи акторської майстерності

менеджмент соціально -культурної сфери

культура та етика професійної поведінки

організація та методика КДД (індустрія дозвілля)

навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності

 

НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО (народні інструменти)

Обов’язкові навчальні дисципліни

історія України

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

основи педагогіки і психології

історія мистецтв

екологія

спеціальний музичний інструмент

диригування та читання партитур

оркестровий клас та диригентська практика

вивчення оркестрових інструментів

інструментознавство та інструментовка

методика роботи з оркестром

фортепіано

теорія музики

гармонія

аналіз музичних творів

сольфеджіо

зарубіжна музична література

українська музична літератур

безпека життєдіяльності

охорона праці

навчальна практика зі спеціалізації

виробнича практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором навчального закладу)

українська мова (за професійним спрямуванням)

економічна теорія

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

основи правознавства

культурологія

народознавство

український музичний фольклор

фізичне виховання

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

організація та методика КДД (індустрія дозвілля)

навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності

менеджмент соціально -культурної сфери

культура та етика професійної поведінки

соціологія

концертмейстерський клас та методика акомпанементу

 

НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО (духові інструменти)

Обов’язкові навчальні дисципліни

історія України

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

основи педагогіки і психології

історія мистецтв

екологія

спеціальний музичний інструмент

диригування та читання партитур

оркестровий клас та диригентська практика

вивчення оркестрових інструментів

інструментознавство та інструментовка

методика роботи з оркестром

фортепіано

теорія музики

гармонія

аналіз музичних творів

сольфеджіо

зарубіжна музична література

українська музична література

безпека життєдіяльності

охорона праці

навчальна практика зі спеціалізації

виробнича практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором навчального закладу)

українська мова (за професійним спрямуванням)

економічна теорія

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

основи правознавства

культурологія

народознавство

український музичний фольклор

фізичне виховання

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

організація та методика КДД (індустрія дозвілля)

навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності

менеджмент соціально -культурної сфери

культура та етика професійної поведінки

практичне заняття по ремонту духових інстументів

соціологія

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 026

«Сценічне мистецтво»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ

Обов’язкові навчальні дисципліни

історія України

фізичне виховання

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

культурологія

народознавство

основи педагогіки і психології

історія мистецтв

режисура театралізованих заходів

сценарна майстерність

сценічна мова

сценічна пластика

звукове та музичне оформлення театралізованих заходів

основи хореографії

основи акторської майстерності

грим і макіяж

методика роботи з аматорським колективом

музична грамота і сольфеджіо

музичний інструмент

безпека життєдіяльності

навчальна практика зі спеціалізації

виробнича практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором навчального закладу)

українська мова (за професійним спрямуванням)

економічна теорія

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

основи правознавства

організація та методика КДД (індустрія дозвілля)

навчальна практика з організації культурно-дозвіллєвої діяльності

сольний спів

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

історія українського костюму

декоративно-художнє оформлення театралізованих заходів

менеджмент соціально -культурної сфери

культура та етика професійної поведінки

мистецтво ведучого та конферансу

соціологія

історія світового та зарубіжного театру

охорона праці

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 “ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ "БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА"

Обов’язкові навчальні дисципліни

історія України

іноземна мова (за професійним спрямуванням)

основи педагогіки та психології

архівознавство

основи інформаційних технологій

безпека життєдіяльності

основи екології

книгознавство

література (дитяча, світова, українська)

соціальні комунікації

автоматизовані бібліотечні технології

організація потоків та масивів документів

аналітико-синтетична обробка документної інформації

бібліотечні інформаційно-пошукові системи

обслуговування в ДІС

бібліографічна діяльність в ДІС

бібліотечні та архівні фонди

управління бібліотечною справою

навчальна практика

переддипломна практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором навчального закладу)

українська мова (за професійним спрямуванням)

основи економічної теорії

основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

основи права

культурологія

менеджмент соціокультурної сфери

фізичне виховання

вступ до спеціальності

індустрія дозвілля

охорона праці

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

соціологія

палітурна справа

бібліотечне краєзнавство

професійна етика бібліотекаря

діловодство